diumenge, 1 de juliol de 2018

I Jornada de presentació de TFG i TFM dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC

Fa cosa d'un mes, potser una mica més, vaig tenir l'honor de poder presentar el meu Treball Final de Grau titulat «'Sí… Però, ara, ¿què faràs, aquí?' Estratègies narratives de plasmació de la immigració, l’alteritat i la subalternitat a La pell de la frontera, de Francesc Serés» a la I Jornada de presentació de TFG i TFM dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.

Per als que (encara) no ho sàpiguen aquest TFG té per objectiu abordar la literaturització del fenomen migratori en el marc del sistema literari català a partir de l’anàlisi de l'obra La pell de la frontera (2014), de Francesc Serés (Saidí 1972), l’obra més destacada dels darrers anys centrada en aquest tema i la primera en la qual la immigració dels països empobrits hi té un paper troncal. El va dirigir la doctora Teresa Iribarren, que dirigeix també el LiCMES, grup d'estudis de literatura catalana, món editorial i societat, i que justament té una veu de línia de recerca sobre veus subalternes.
El TFG es pot trobar per llegir íntegrament (o parcialment, això va a gustos) fent clic en aquest enllaç d'aquí: «Sí... Però, ara... etc.» (al final hi ha un enllaç per descarregar-lo). 

Pel que fa a la presentació, que és l'excusa d'aquest post, la meva intervenció ja penja a Can Youtube, per si algú li abellís sentir abans de llegir. En tot cas, convido vivament a llegir La pell de la frontera i tots aquells llibres que, com aquest, tenen una clara vocació de perdurabilitat i universalitat, la capacitat de generar qüestions sobre el món que ens envolta i que a més són d'una factura narrativa magistral.