dijous, 15 de maig de 2008

60è aniversari de la Naqba

Què és la Naqba?

El 14 de maig de 1948 David Ben Gurion proclamava l'estat d'Israel. Enguany es celebra el 60è aniversari d’aquella data i Israel convoca l'èpica del 48, mentre els seus veïns palestins rememoren els dolorosos 60 anys transcorreguts des del que ells anomenen la Naqba, la Catàstrofe.

La història israeliana parla del gloriós naixement de la llar nacional jueva sobre el que Golda Meir va dir que era «una terra sense poble per a un poble sense terra». Però aquesta doctrina, consolidada a la narrativa oficial israeliana, és profundament falsa.

Aprofitant aquest 60è aniversari, els palestins (amb la valuosa ajuda d'un reduït grupet d'historiadors israelians que han desafiat l'ortodòxia) s'esforcen a recordar que el naixement d'Israel i la primera guerra àrabo-israeliana subsegüent varen produir el desplaçament de 750.000 palestins cap als països veïns, que varen perdre casa seva i són l'origen dels més de 4 milions de refugiats palestins que, encara avui, no han pogut retornar a les seves llars.

Extret del blog de la campanya Amb Palestina al cor