dijous, 2 de juliol de 2009

Reculliran el que sembren


Per si en quedava algun dubte, per si algú encara dipositava alguna confiança en la colla de sàtrapes impresentables que habiten el Parlament catalunyès, suposo que amb alguna honrosa excepció tot i que ara no me'n ve ni una al cap, si algú creia en el tarannà democràtic (sic) d'aquesta colla, avui ens han regalat un altre botó de mostra per comprovar el grau de qualitat del nostre règim, ja que gràcies a les esmenes a la totalitat a la proposició de llei per a la prohibició de cultius transgènics (aquí), presentades per CiU, PSOE i PP, aquesta Iniciativa Legislativa Popular no supera el primer tràmit i no serà ni debatuda a la cambra.

Personalment em quedo amb els arguments de Josep Grau (CiU), que ha al·legat que aprovar una llei com aquesta que es proposava era il·legal perquè es coartava la llibertat dels pagesos per decidir quina agricultura volen produir a casa seva: amb gairebé la totalitat de llavors del món en mans de quatre mafiosos i amb els camps de cultiu de productes modificats contaminant els que no ho estan, aquest personatge s'atreveix a parlar de coartar la llibertat per cultivar?

No sé si impedir debatre les ILP ha de contribuir gaire a reduir aquesta desafecció política que tant preocupa als professionals de la poltrona. Però episodis com els d'avui, més que desafecció política a mi em provoquen ganes de defecació sobre la classe política. Amb merda transgènica, si tant els agrada.